Firmapresentation

För arbetstagare innebär Staffer flexibilitet – både vad gäller arbetet och lönen. Vi erbjuder kort- och långvariga, temporära, heltids- eller deltids uppdrag. Arbete på olika företag ger även en större möjlighet till personlig utveckling och inlärning av nya kunskaper.

Vi är ärliga och respektfulla gentemot våra arbetstagare. I gengäld förväntar vi oss strävan att alltid ge sitt bästa i alla uppdrag. Arbetstagarnas välmående är viktigt för oss, eftersom utan er skulle inte heller vi finnas till. Därför gör vi vårt bästa för att ta fram bra och utmanande uppdrag för bra arbetstagare.