Staffer är ett bemanningsbolag som sedan 2005 har specialiserat sig på personaluthyrning och förmedling av kompetent arbetskraft till nordiska företagare.

Med hjälp av extern bemanning har företaget möjlighet att snabbt få tillgång till arbetskraft i samband med oväntade arbeten, säsongtoppar eller projektarbete.

I dagens konkurrensförhållanden är det viktigt att kunna dra ner på andelen fasta kostnader där den största reserven är personalkostnader. Företag som hyr in arbetskraft får ett säkrare resultat till flexiblare administration, vilket ger en ökad anpassnings- och konkurrensförmåga. Vi tar över din arbetsgivarroll med alla skyldigheter som det innebär. Förutom förebyggande av risker spar du tid och möda på att slippa rekrytera nya anställda. Med vår hjälp kan ni fokusera på er huvudsakliga verksamhet, effektivisera er tid och minska stressfaktorn i samband med rekryteringsprocessen.

Personaluthyrningstjänster är även ett budgetverktyg. Genom att använda oss som ett hjälpmedel vid planering kan du undgå otrevliga överraskningar. I affärer är det alltid enklast när du vet vad du har att förvänta och när. Vi anpassar oss till era behov och siktar på långsiktigt, planerat och aktivt samarbete.

Vårt främsta syfte är att erbjuda uthyrning av duktiga arbetstagare i enlighet med EU:s lagar, förordningar och avtal.