Staffer är ett bemanningsbolag som sedan 2005 har specialiserat sig på personaluthyrning och förmedling av kompetent arbetskraft till nordiska företagare.

Staffer erbjuder tillförlitliga, flexibla och kompetenta tjänster inom personaluthyrning.

1. Vi kartlägger kundens behov och hittar lämplig arbetskraft som motsvarar kundens krav.

2. Vi ansvarar för arbetstagarnas transport till destinationslandet, logi, transport till objektet och vid behov även arbets- och skyddskläder.

3. Vi tar hand om alla juridiska frågor i enlighet med lagstiftningen i destinationslandet och i arbetstagarnas hemland.


Läs mer »