Fagfolk med norskkunnskaper

Staffer som ble etablert i 2005, er et foretak spesialisert på utleie og formidling av kompetent arbeidskraft til bedrifter i hele Norden.

At alle våre medarbeidere kan sine fag er en selvfølge. Det som skiller Staffer fra mange andre, er at de som sendes til Norge, skal ha gjennomgått norskkurs og bestått eksamen på minimum A1 Europa-rådets CEF-nivå. I tillegg skal de kunne gjøre seg forstått på engelsk!

Gjennom leie av arbeidskraft har bedrifter muligheten til å skaffe ny eller ekstra arbeidskraft raskt, både til uventede oppdrag, høysesonger og prosjektbaserte oppdrag.

I dagens konkurransesituasjon er det viktig å redusere andelen av faste kostnader. Da er det mest å hente på personalsiden. Bedrifter som leier inn arbeidskraft, oppnår gjerne et bedre resultat og en mer fleksibel organisering av arbeidet. De blir dermed mer tilpasnings- og konkurransedyktige. 

Vi overtar din rolle som arbeidsgiver med alle de forpliktelser som følger av det. I tillegg til å redusere en mulig risiko, vil du også oppnå mindre stress og lavere tidsforbruk for rekruttering av ansatte. Med vår hjelp kan du konsentrere deg om kjernevirksomheten og samtidig effektivisere rekrutteringsprosessen.

Innleie av personell er også et budsjettverktøy. Om du bruker oss som hjelpemiddel i planleggingen, sparer du deg for økonomiske overraskelser. Vi tilpasser oss dine behov og søker et langsiktig, godt planlagt og aktivt samarbeid.

Vårt fremste formål er utleie av medarbeidere på høyt nivå, i henhold til EUs lovverk, forskrifter og kontrakter.